Miško kirtimo planavimas

Nors šiuolaikinė miško ruošos technika pajėgi kirtimo ir ištraukimo darbus atlikti nekreipiant dėmesio į gamtines sąlygas, medienos traukimas iš miško gali strigti, kai smarkiai prilyja ir nešąla, didžiuosius – plynus kirtimus, jei yra galimybė reikėtų planuoti žiemą.

Žiema – didžiųjų kirtimų metas

Tačiau kirtimų planavimą reikia pradėti nuo to, kad turite apsispręsti kiek ir kokios medienos norite iškirsti. Jeigu planuojate pasikirsti malkų kitai žiemai, tai tikėtina, kad gali užtekti išvalyti miške sausuolius ir vėjovartas, kuriems kirsti nereikia jokių leidimų, pakanka, kad veždami namo turėtumėt su savimi miško nuosavybės dokumentus arba jų kopijas ir turėtumėt su savimi medienos gabenimo lapą. Medienos gabenimo lapas reikalingas tuo atveju, jei gabenate daugiau negu 3 kubinius metrus (kietmetrius) bet kokios apvalios medienos toliau negu 3 kilometrus.

Jeigu norite išsikirsti daugiau medienos savoms reikmėms, o ypač, jeigu ją galvojate parduoti, tuomet kirtimų planavimą trumpam atidėkit, o pradėkite nuo savo miško įvertinimo, tai yra sužinokite ir įvertinkite kokie jūsų miške augančių medynų amžiai, tankumai, kiti rodikliai, nes nuo to tiesiogiai priklauso kokie kirtimai jūsų miške reikalingi. Jeigu jūsų miške yra brandžių medynų, tuomet gali būti numatyti tų medynų ar jų dalies plyni arba neplyni kirtimai.

Prireiks miškotvarkos projekto

Tam, kad galėtumėte kirsti tokius brandžius medynus (pagrindinius kirtimus) reikia paruošti miško valdos miškotvarkos projektą, kuriame bus įvertintas (įtaksuotas) jūsų miškas, išdalinant jį taksaciniais sklypais, suformuotos biržės – miško plotai, skirti kirtimui, numatytas būsimų kirtaviečių atkūrimo būdas, kitos ūkinės priemonės. Parengus miškotvarkos projektą dar reikės atrėžti biržes – projekte numatytus kirtimo plotus atmatuoti ir atriboti natūroje miške, paruošti biržių atrėžimo dokumentus ir pagal juos gauti leidimus miškui kirsti. Ruošiant visą šią medžiagą jūs neišsiversite be miškininko specialisto, o miškotvarkos projektą gali paruošti tik miškininkas - atestuotas miškotvarkos projektų autorius. Leidimus pagal pateiktą medžiagą miško savininkams nemokamai išduoda regionų aplinkos apsaugos agentūrų specialistai.

Kirtimų planavimas

Turėdami leidimus miškui kirsti, jau galite planuoti ir pačius kirtimus.
 
Jeigu visą iškirstą medieną planuojate panaudoti savo ūkyje, tai kirtimus geriausia daryti žiemą, kai mediena nėra augimo fazėje ir turi savyje mažiausiai vandens. Tuomet mažiausias pavojus, kad kiek pastovėjus ji pradės gesti, o džiūdama mažiau skilinės.

Jei medieną ar jos dalį planuojate parduoti, prieš kirsdami išsiaiškinkite medienos kainas, susiraskite tai medienai konkretų, jums tinkamiausią pirkėją, suderinkite su juo perkamų sortimentų ilgius, kokybės reikalavimus, kad galėtumėte pirkėjui paruošti tokią medieną, kokios jam reikia.

Patarimai kirtimų planavimui

1. Neplanuokite kirtimų prieš pavasarinį polaidį, jei neturite garantuotai suplanuoto greito medienos ištraukimo ir išvežimo iš miško sandėlio. Polaidis netruks ateiti, pabjurs miško keliai, bus apribotas sunkiojo transporto eismas žvyrkeliais. Iškils realus pavojus sugadinti medieną, arba miško kelius. Ir viena ir antra kainuoja brangiai.

2. Stenkitės neplanuoti miško kirtimų masinio paukščių lizdų sukimo ir perėjimo metu balandžio – birželio mėnesiais. Visose saugomose teritorijose šiuo metu kirtimai draudžiami, kitose teritorijose nerekomenduojami.

3. Nekirskite beržų ir klevų sulos tekėjimo metu. Suloje esantis cukrus užrūgsta ir labai greitai sugadina medieną.

4. Jei kirtimus suplanavote pavasarį ar vasarą, vabzdžių skraidymo periodu (balandžio –rugpjūčio mėnesiais) pasirūpinkite nukirstos žalios spygliuočių medienos apsauga nuo kinivarpų. Priešingu atveju įsiveisę kenkėjų židiniai gali pakenkti ir likusius augti spygliuočius. Visą nukirstą spygliuočių medieną per 10 dienų privaloma išvežti ne arčiau kaip 3 km nuo spygliuočių miško pakraščio arba nužievinti ar nupurkšti insekticidais.

Žiema netruks praeiti, su kirtimais, jei tokius suplanavę, reikia paskubėti, o tuo pačiu pradėti mąstyti apie pasiruošimą pavasariniams darbams, visų pirma miško įveisimui pasinaudojant Europos Sąjungos parama ir iškirsto miško atsodinimui. 

Šaltinis: Miskocentras.lt