Miškų amžiaus struktūra

Kirtimo amžiaus lentelė

Vyraujanti medžių rūšis sklype IV grupės miškai III grupės miškai II grupės miškai
Pušis, maumedis, uosis, klevas guoba
101 111 171
Eglė
71 81 121
Ąžuolas 121 141 201
Beržas, liepa, juodalksnis, skroblas 61 61 91
Tuopa, bankso pušis 41 41 61
Drebulė neribojama 41 61
Baltalksnis, gluosnis, blindė neribojama 31 51