Miško ištraukimas

Miško ištraukimas

UAB "Marsemus" profesionali komanda pagal Jūsų pageidavimą ir poreikius greitai ir saugiai atliks medienos ištraukimo darbus.

Teikiame medienos ištraukimo paslaugas į galutinius ir tarpinius sandelius. Traukiant medieną iš miško svarbu, kad nebūtų sunaikintas pomiškis, todėl prieš miško kirtimą iškertamos valkšnos (koridoriai), kurie yra nukreipti į miško kelią, prie kurio įrengiama ištrauktos medienos saugojimo/pakrovimo aikštelė. 

Aikštelėse ištraukta mediena yra matuojama, kraunama į miškovežius (forvarderius) ir išvežama į sandelius ar privačius kiemus. Sandeliuose mediena yra rūšiuojama pagal paskirtį, kokybę bei matmenys.

Miško kirtimų klasifikacija

1. Pagrindiniai miško kirtimai
2. Ugdomieji miško kirtimai
3. Sanitariniai miško kirtimai
4. Specialieji miško kirtimai

Pagrindiniai miško kirtimai – tai brandžių, bręstančių (retų, besiribojančių ar įsiterpusių į kertamus brandžius medynus) medynų ar brandžių medžių kirtimai. Šie kirtimai vykdomi siekiant panaudoti brandžių medynų arba medžių medieną, sudaryti palankias sąlygas naujiems, našiems, atspariems medynams atkurti.

Ugdomieji miško kirtimai – tai miško kirtimai nebrandžiame medyne, siekiant išauginti tam tikros rūšių sudėties ir geros kokybės produktyvų medyną.

Sanitariniai miško kirtimai – tai miško kirtimai, kai, siekiant išvengti ligų ar miško kenkėjų plitimo, kertami pažeisti, džiūstantys medžiai ir sausuoliai, likviduojami ligų ar kenkėjų masinio dauginimosi židiniai ar vykdoma jų prevencija.

Specialieji miško kirtimai. Šiems kirtimams priskiriami kraštovaizdžio formavimo miško kirtimai, rekonstrukciniai miško kirtimai (medynų ar krūmynų pertvarkymas), miško lydimo kirtimai, biologinės įvairovės palaikymo ir kiti miško kirtimai (savo reikmėms (3 m3 iš ha), ribinių linijų, geležinkelių ir kelių trasų ar kitų apsaugos zonų valymo, gamtinių vertybių išsaugojimui skirti ir avarinio būtinumo miško kirtimai, miško genetinių draustinių ir sėklinių medynų atkūrimo, jų formavimo ir sėkloms rinkti skirtų medžių, ir kiti kirtimai).

 

Miško ištraukimas